Basketbalvereniging Lokomotief  

Basketbalvereniging Lokomotief,
social_twitter_box_blue_128social_facebook_box_blue_128social_rss_box_orange_128
YOU ARE HERE: Home > Algemeen > Selectiebeleid Lokomotief

Selectiebeleid Lokomotief

Eén van de aller moeilijkste taken aan het begin van het seizoen is het bepalen van de selecties. Zeker bij een club als Lokomotief waar de 1e teams in de top van de eredivisie spelen en de 2e teams in de afdeling van het rayon spelen en hopen te promoveren naar het landelijke niveau.

De verschillen tussen de spelers zijn soms groot, soms heel klein maar ook met regelmaat nauwelijks te zien door buitenstaanders. Deze periode van het seizoen is niet alleen heel spannend voor de spelers, maar ook voor de trainers/coaches. Het is fantastisch om een speler te kunnen meedelen dat deze geselecteerd is voor het 1e team maar vreselijkmoeilijk om een speler te vertellen dat hij of zij de kwaliteiten (nog) niet heeft voor het 1e team. De Technische Commissie vraagt aan alle trainers/coaches een eerlijke en beargumenteerde selectie te maken.

Het selectieproces
Op het trainingsweekend worden alle spelers bekeken en "gescout" Er wordt gekeken naar meerdere eigenschappen/talenten van een speler (hierover later meer). Daarnaast wordt er gekeken naar wat een speler gedaan heeft in de zomer om beter te worden. Heeft hij/zij elke dag gespeeld op het pleintje, is hij/zij naar een basketballcamp geweest of heeft hij/zij lekker vakantie gehouden en weinig tot niets aan basketball gedaan? Elke betrokken trainer/coach maakt een selectielijst en vervolgens worden deze lijsten naast elkaar gelegd. Hieruit komt een voorlopige selectie die voorgelegd wordt aan de TC. De TC neemt alle selecties door en bij twijfel wordt dit met de betreffende trainer/coach besproken en eventueel in overleg aangepast.

Waar wordt naar gekeken tijdens het maken van een selectie?
Meerdere eigenschappen/talenten zijn belangrijk voor het spelen op eredivisie niveau.

Wat is talent eigenlijk?
Talent bestaat uit drie hoofdaspecten: fysieke en mentale vaardigheden en ontwikkelde skills.

Wij willen het graag op de volgende manier beschrijven:

  • Iemand kan talent hebben door heel hard te werken en altijd alles te geven op elke training;
  • Iemand kan heel lang zijn of lang worden; dit is een eigenschap die wij niemand kunnen leren maar wel een groot voordeel als speler;
  • Iemand kan een hoog "basketball IQ" hebben; ziet alles net iets eerder dan een ander en doet daar zijn/haar voordeel mee;
  • Iemand kan een technisch basketball talent hebben; bijvoorbeeld perfecte schottechniek of dribbel skills.
  • Iemand kan een tactisch talent hebben; weet na 1 keer trainen alle spelletjes uit zijn/haar hoofd en weet binnen 2 minuten wat de tegenstander voor tactiek speelt.
  • Iemand kan een atletisch talent hebben; explosiviteit, zoals hoog springen of super snel sprinten of bijv. nooit geblesseerd.
  • Iemand kan mentaal talentvol zijn; geeft nooit op, gaat altijd voor in de strijd en is het best in de belangrijke momenten van de wedstrijd.

De speler die alles heeft moet nog geboren worden, al zijn er wel een paar die in de buurt komen maar die verdienen miljoenen per jaar...
Zoals jullie begrijpen zijn een hoop van de bovengenoemde aspecten niet te meten en komt het dus aan op het inzicht van de trainer/coach en de TC.

Bij Lokomotief doen wij er zoveel mogelijk aan om onze trainers zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden. Laten we echter niet vergeten dat al onze trainers/coaches vrijwilligers zijn en vaak ook gewoon nog een fulltime baan, een gezin en een huishouden naast hun hobby hebben!

Open selectie
trainingen / nieuwe leden
Om verschillende redenen komt het met enige regelmaat voor dat spelers stoppen met basketball, hierdoor kan het zo zijn dat er ruimte is voor nieuwe spelers in een bepaalde lichting. Vroeger werkten we met een wachtlijst en werden spelers uitgenodigd op datum van aanmelding. De afgelopen jaren werden de wachtlijsten steeds groter en moesten we jaar op jaar veel spelers teleurstellen dat er nog steeds geen ruimte was. Afgelopen jaren hebben we meer dan 100 nieuwe aanmeldingen gehad die we doorverwezen hebben naar andere verenigingen uit de buurt (DAS, Jumpers en CobraNova).

Als er ruimte in een lichting is voor nieuwe spelers kunnen we van meerdere kanten aanvullen. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de spelersgroep die we hebben en daar wordt een inschatting gemaakt van het bestaande niveau; hoeveel spelers zijn er die eredivisie waardig zijn? Van daar uit gaan we kijken naar wat we kunnen gebruiken; bijv 2 spelers op eredivisie niveau en 2 spelers op regio/rayon niveau. Met dit gegeven zal er dan worden geselecteerd.
Een manier waarop we dat doen zijn de "open selectie trainingen" aan het eind van het seizoen. Een andere manier is via rechtstreeks contact met een trainer van Lokomotief.

Omdat meerdere Lokomotief-trainers ook trainers zijn van een regio of rayon-selectie worden deze vaak benaderd door spelers van andere verenigingen. Let wel: trainers van Lokomotief zullen NOOIT een speler van een andere vereniging benaderen, het initiatief komt altijd vanuit de speler! Als er ruimte is dan zal deze speler worden doorverwezen naar de TC en de betreffende trainer. Deze zullen dan beslissen of er direct wordt geselecteerd of dat er een open selectie training komt waar deze speler naar toe moet.

Nieuwe spelers zullen zich net als alle andere spelers moeten bewijzen in het trainingsweekend, er worden nooit garanties gegeven! Lokomotief kiest er bewust voor om spelers niet boven hun niveau te laten spelen en trainen. Ervaring leert ons dat dit frustrerend en niet leerzaam is voor deze speler maar ook voor teamgenoten en trainer/coach. Daarom kan het voorkomen dat nieuwe spelers in hun eerste jaar eredivisie spelen en spelers die al jaren bij Lokomotief lid zijn niet in dit team zitten en wellicht ook nooit in dit team komen.

Bankspelers en meetrainers
Bij het indelen van de bankspelers en "meetrainers" hebben we te maken met meerdere belangen:

  • Teambelang: dat het team in staat is te presteren op het niveau waar het is ingeschreven. Op eredivisie niveau horen spelers die dit niveau aan kunnen. Objectieve criteria zijn bijvoorbeeld: spelers die geselecteerd zijn voor regio-, rayon-, of nationale selecties. Dit wil zeggen dat spelers uit deze selecties in principe op eredivisie niveau moeten kunnen spelen.
  • Persoonlijk belang: de ontwikkeling van de talentvolle speler moet niet gehinderd worden door het niveau waarop hij/zij speelt. Je laat geen eredivisie spelers op rayon- of regio niveau spelen.
  • Clubbelang: de TC kijkt minimaal een jaar vooruit omdat het jaar daarna ook een volwaardig team moet kunnen worden neergezet wat op hetzelfde niveau moet kunnen presteren. Talentvolle spelers die voor dit seizoen te jong zijn en bijvoorbeeld een jaar extra training nodig hebben om het seizoen daarop volwaardig op dat niveau te kunnen presteren. Dit kan betekenen dat eerstejaars spelers wel mogen meetrainen maar niet kunnen meespelen.

De TC neemt op basis van afweging van alle bovengenoemde belangen een besluit, in overleg met de betreffende trainer/coach.
De afgelopen jaren hebben we met de 1e en 2e teams prachtige sportieve resultaten bereikt. Wij zijn van mening dat we dit kunnen voortzetten middels dit selectiebeleid en een fantastisch team aan vrijwilligers!

Met sportieve groet,

TC Lokomotief

Hylke v.d. Zweep
Cobbe vd Vuurst de Vries
Willeke Overdevest
Timo Vedder
René Rademaker
Sandra van der Steenstraten

Laatst aangepast ( dinsdag, 26 mei 2015 14:40 )  

Lokotweets

Nieuwsbrief Lokonews

Ontvang elke week het laatste Lokonews.
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN

Komende Loko Events

Sponsoren