Basketbalvereniging Lokomotief  

Basketbalvereniging Lokomotief,
social_twitter_box_blue_128social_facebook_box_blue_128social_rss_box_orange_128
YOU ARE HERE: Home > Algemeen > Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Lees meer nieuws van het bestuur over het Klaverblad Runners Up Toernooi & Lustrum, de competitie 2016/2017, opzeggingen en het vervolg van Loko 2k25.

 

Klaverblad Runners Up Toernooi & Lustrum
1 april bestaat onze club 45 jaar. We vieren dit lustrum op gepaste wijze en dit wordt ingepast in het Runners up programma. Deel de berichten over de receptie zo veel mogelijk. Uiteraard heeft het bestuur de oud leden aangeschreven via de bij ons bekende adressen, maar hier kunnen uiteraard gaten vallen.

Competitie 2016/2017
Alhoewel de huidige competities nog in volle gang zijn, met voor meerdere teams nog zicht op kampioenschappen, zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen al weer in volle gang. De inschrijvingen moeten immers 1 mei binnen zijn. Gegeven de prestaties van ons eerste heren en damesteam is de ambitie om te promoveren volgend jaar. Daarnaast wordt gezocht naar een passend vervolg en aansluiting bij Heren1 voor de talenten uit de jeugd. Of dit een seniorencompetitie dan wel de Dutch Talent League wordt is nog in onderzoek. Het bestuur en TC streven ernaar om zo veel mogelijk aan de verwachtingen te voldoen, maar veel is afhankelijk van een extra financiële impuls. Daar wordt op dit moment ook hard aan gewerkt, maar om een beeld te geven waar dit om gaat, is de verwachting dat de genoemde ambities de komende drie jaar een investering vergt van tienduizenden Euro's en dan hebben we het nog niet over de andere acties uit het nieuwe beleidsplan.

Opzeggingen
Gegeven de onzekerheden voor de competities van volgend jaar, ziet het bestuur in toenemende mate mensen die opzeggen onder voorbehoud. Vooropgesteld: opzeggen onder voorbehoud kennen we niet. Je zegt op of je zegt niet op. Als je opzegt en je wilt bij nader inzien toch blijven moet je je opnieuw aanmelden en dit kan mogelijk consequenties hebben. Wij begrijpen dat mensen hun handen vrij willen houden, mocht de competitie-indeling niet aansluiten bij hun eigen ambitie, maar dat maakt juist een keuze voor TC en bestuur moeilijk. Uiteraard hopen we dat iedereen het vertrouwen heeft dat het bestuur de juiste keuzes maakt en niet opzegt. Mocht je het zekere voor het onzekere nemen en toch opzeggen afhankelijk van de competitie indeling, maak dit dan zo helder mogelijk duidelijk. Alleen dan kunnen we dit op een goede manier afhandelen. Opzeggen nog steeds voor 1 april met reden bij TC en ledenadministratie.

Vervolg 2k25
Het definitief maken van het plan met de verwerking acties is nog gaande. Uiteindelijk zal het plan vastgesteld worden in de ALV voor de zomer. Veel acties met name op het vlak van versterking van het kader zijn uitgezet. De werkgroep Loko 2k25 is gestart. Eerst met de korte termijn sponsordoelstelling (in belangrijke mate in relatie tot ambitie tot promotie) en daarna met de invulling van de meer lange termijn acties. De commissie communicatie moet nog op stoom komen, mede doordat hier nog niet alle vacatures zijn vervuld. Ook hier verwachten we op korte termijn resultaten. De nieuwe commissie wedstrijdzaken die allerlei organisatorische acties bundelt moet ook nog vorm krijgen. Vooral op scheidsrechters gebied zoeken we versterking, maar ook hier wordt aan gewerkt. Spontaan zijn er vanuit de vereniging mensen opgestaan om de barcommissie te ondersteunen bij het verbreden (gezonder maken) van het aanbod in de kantine. Verder zijn op verschillende plekken losse vacatures vervuld. Last but not least, het sportieve deel. Met hetgeen hiervoor geschreven over de promotie Van H1 en D1 wordt heel concreet invulling gegeven aan het sportieve deel van het plan. Deels doordat de resultaten van de teams dit ook mogelijk maken dan wel om vraagt. Hiermee is het niet af in een volgende stap zullen de ambities (versterking breedte van de teams en jonge jeugd) worden verkend. We stellen vast dat er voldoende vooruitgang is en dat we niet alles in één keer kunnen.

 

Lokotweets

Nieuwsbrief Lokonews

Ontvang elke week het laatste Lokonews.
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

AANMELDEN

Komende Loko Events

Sponsoren